Izbira zdravnikov

Seznam aktivnih zdravnikov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih

V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo vse zavarovane osebe pravico do izbire osebnega zdravnika v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih. V ta namen objavlja ZZZS seznam aktivnih zdravnikov. Podatki v tabelah so informativni in prikazujejo stanje aktivnih zdravnikov na določene datume.


Tabele vključujejo podatke o aktivnih zdravnikih in podatke o številu opredeljenih zavarovanih oseb na stanje vsakega prvega dne v mesecu.


Izvajalec oziroma zdravnik, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS in izpolnjuje pogoje za izbranega zdravnika je dolžan sprejeti vse zavarovance, ki si ga izberejo. Zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti lahko odklonijo opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. Ne glede na možnost odklanjanja opredeljevanja zavarovanih oseb, pa so se partnerji dogovorili, da nobena zavarovana oseba ne ostane brez izbranega osebnega zdravnika.

Zavod je od Ministrstva za zdravje 4. 7. 2019 prejel sledečo razlago izvajanja te določbe:


• Obstoječi timi z visoko glavarino nad 1895 glavarinskih količnikov na podlagi tega aneksa svojih opredeljenih zavarovanih oseb ne bodo izpisovali, bodo pa le-te vzpodbujali za izbiro osebnega zdravnika v timih z nižjo glavarino.
• Opredeljevanje novih zavarovanih oseb so najprej dolžni izvajati vsi timi, ki ne dosegajo za leto 2019 določenih 1895 glavarinskih količnikov ter timi z najmanjšim številom glavarinskih količnikov ali opredeljenih zavarovanih oseb v območni enoti.
• Obstoječi timi, ki presegajo dogovorjeni normativ glavarinskih količnikov ali število opredeljenih zavarovanih oseb za leto 2019, izvajajo zdravstvene storitve do 130% preseganja v rednem ordinacijskem času. Pri preseganju preko 130 % se sorazmerno večjemu deležu nad 130% podaljša tudi ordinacijski čas.
• Timi, ki prevzemajo ambulanto, v kateri je nosilec imel več kot 1895 glavarinskih količnikov, se smatrajo kot obstoječi timi.


V primeru, da izvajalec oziroma zdravnik zavarovani osebi ne omogoči izbire, pa iz podatkov iz tabele izhaja, da izbire zavarovani osebi ne bi smel odkloniti, se zavarovana oseba lahko pritoži in sicer najprej na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, če gre za zdravnika iz javnega zavoda. V kolikor spora v okviru javnega zdravstvenega zavoda ni moč rešiti, se zavarovana oseba lahko pritoži na pristojno območno enoto ZZZS. V primeru zasebnih zdravnikov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, se zavarovana oseba lahko pritoži neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.


Ob tem želimo opozoriti, da so podatki v tabeli informativni, saj izkazujejo stanje na določen dan pri izvajalcu. Podatki o aktivnih zdravnikih se lahko, posebej v zdravstvenih domovih, dnevno spreminjajo zaradi prekinitev zaposlitve, upokojitev, smrti, novih zaposlenih. Izvajalce oziroma zdravnike naprošamo, da zavarovane osebe ustrezno informirajo o razlogih za zavrnitev izbire.


V kolikor prikazano stanje ne izkazuje dejanskega stanja izvajalca (javni zavodi, zasebniki) prosimo, da o spremembi obvestite:
• NIJZ
o za nove zaposlitve zdravnikov;
• ZZZS
o za spremembe deleža dejavnosti in datum spremembe za posameznega zdravnika,
o za spremembe urnika in datum spremembe za posameznega zdravnika,
o za trajne odsotnosti in datum nastopa trajne odsotnosti (prenehanje del. razmerja, upokojitev, smrt) za posameznega zdravnika,


za začasne odsotnosti in datum nastopa začasne odsotnosti (začasna odsotnost najmanj 1 leto – npr. porodniška) za posameznega zdravnika.

 

Splošni zdravniki Stanje na dan 01.07.2022
Priimek in ime zdravnika Seštevek vseh opredeljenih Preseganje povprečja količnikov/tim v RS v dejavnosti
KOKOT SABINA 1673 DA
PAJNTAR PAVEL 390 DA
JUTERŠEK MILOJKA 2429 DA
LIPOVŠEK KLEMEN 509 DA
KRANJEC LEON 1529 DA
JEMEC ZALAR BARBARA 769 DA
BLAŽEVIĆ IRMA 995 NE
DOBLEKAR SILVIJA 1011 NE
PLASKAN URŠA 220 NE

 

Otroško šolski zdravniki    Stanje na dan 01.07.2022
     
Priimek in ime zdravnika  Seštevek vseh opredeljenih Preseganje povprečja količnikov/tim v RS v dejavnosti
PETRA CERAR 899 NE
GLAS KATARINA LUCIJA 144 NE
JEMEC ZALAR BARBARA                   1172 NE
LIPOVŠEK KLEMEN 688 DA
PLASKAN URŠA 27 NE
JESENŠEK MARTINA 226 NE

 

 

Ginekologi    Stanje na dan 01.07.2022
     
Priimek in ime zdravnika  Seštevek vseh opredeljenih Preseganje povprečja količnikov/tim v RS v dejavnosti
KEŽAR JOŽEFA                               6106 DA
MIRKO JURCA 521 NE
POGAČNIK ANDREJ 0 NE

KIRAR FAZARINC IRENA

141

NE

 

Seznam aktivnih zobozdravnikov za odrasle in mladino


V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo vse zavarovane osebe pravico do izbire zobozdravnika. V ta namen objavlja ZZZS seznam aktivnih zobozdravnikov. Podatki v tabelah so informativni in prikazujejo stanje aktivnih zdravnikov na določene datume.


Tabele od 1.4.2018 dalje vključujejo podatke o aktivnih zobozdravnikih in podatke o številu opredeljenih zavarovanih oseb na stanje vsakega prvega dne v mesecu.


Izvajalec oziroma zobozdravnik, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS in izpolnjuje pogoje za izbranega zobozdravnika, je dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko, ko za 10 % preseže povprečno število opredeljenih oseb na zobozdravnika v svoji dejavnosti na območju območne enote ZZZS, kjer ima sedež dejavnosti. Iz zadnje kolone v tabeli je razvidno, kateri zobozdravniki za več kot 10 % presegajo povprečno število opredeljenih zavarovanih oseb v svoji dejavnosti (indeks nad 110).


V primeru, da izvajalec oziroma zobozdravnik zavarovani osebi ne omogoči izbire, pa iz podatkov iz tabele izhaja, da izbire zavarovani osebi ne bi smel odkloniti, se zavarovana oseba lahko pritoži in sicer najprej na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, če gre za zobozdravnika iz javnega zavoda. V kolikor spora v okviru javnega zdravstvenega zavoda ni moč rešiti, se zavarovana oseba lahko pritoži na pristojno območno enoto ZZZS. V primeru zasebnih zobozdravnikov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, se zavarovana oseba lahko pritoži neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.


Ob tem želimo opozoriti, da so podatki v tabeli informativni, saj izkazujejo stanje na določen dan pri izvajalcu. Podatki o aktivnih zobozdravnikih se lahko, posebej v zdravstvenih domovih, dnevno spreminjajo zaradi prekinitev zaposlitve, upokojitev, smrti, novih zaposlenih. Izvajalce oziroma zobozdravnike naprošamo, da zavarovane osebe ustrezno informirajo o razlogih za zavrnitev izbire.


V kolikor prikazano stanje ne izkazuje dejanskega stanja izvajalca (javni zavodi, zasebniki) prosimo, da o spremembi obvestite:
• NIJZ
o za nove zaposlitve zobozdravnikov;
• ZZZS
o za spremembe deleža dejavnosti in datum spremembe za posameznega zobozdravnika,
o za spremembe urnika in datum spremembe za posameznega zobozdravnika,
o za trajne odsotnosti in datum nastopa trajne odsotnosti (prenehanje del. razmerja, upokojitev, smrt) za posameznega zobozdravnika,
o za začasne odsotnosti in datum nastopa začasne odsotnosti (začasna odsotnost najmanj 1 leto – npr. porodniška) za posameznega zobozdravnika.

V tabelah so prikazani podatki o številu zavarovanih oseb pri aktivnih zobozdravnikih v dejavnosti zobozdravstvo za odrasle (404 101), za mladino (404 103). Posebej prikazani tudi podatki za zobozdravstvo za študente (404 105).


Stanje opredeljenih na dan prvega, desetega in dvajsetega v mesecu je dosegljivo na spletni stani Izbira osebnega zdravnika. 

 

 

Zobozdravniki    Stanje na dan 01.07.2022
     
Priimek in ime zdravnika                  Seštevek vseh opredeljenih Preseganje povprečja količnikov/tim v RS v dejavnosti
KOSTIĆ ALEKSANDAR 1.954 DA
STOILOVSKI VASILIJE 1871 NE
BOLIS GEORG 979 NE
SLIVAR TINA        822 NE
KRŽIŠNIK EVA 1141 NE

 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information