Izbira zdravnikov

SPOŠTOVANI PACIENTI

Vse paciente obveščamo, da so ob prvem obisku pri zdravniku v Zdravstvenem domu Litija dolžni podpisati izjavo o izbiri osebnega zdravnika.
V kolikor nimate izbranega osebnega zdravnika v našem zdravstvenem domu, ne morete opraviti zdravstvene storitve, ki ni nujna ( 252.člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja ).

Vse paciente, ki ste opredeljeni pri:

  • Moniki Mlinar Agrež, dr. med., spec. spl. med.
  • Petri Jeretina Eržen, dr. med., spec. spl. med.
  • Tanji Zelinka, dr. med. 

in pri

  • Majdi Samastur, dr. med., spec. ped.
  • Mariji Kralj Jančar, dr. med.

obveščamo, da si lahko izberete svojega osebnega zdravnika v našem zdravstvenem domu, skladno s seznamom, objavljenim na oglasni deski pri informacijah in na spletni strani ZD Litija.

 

 

Seznam aktivnih zdravnikov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih

V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo vse zavarovane osebe pravico do izbire osebnega zdravnika v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih. V ta namen objavlja ZZZS seznam aktivnih zdravnikov. Podatki v tabelah so informativni in prikazujejo stanje aktivnih zdravnikov na določene datume. Glede na določila splošnega dogovora podatke ZZZS objavlja 4x letno in sicer:

  • aprila; tabela bo vključevala podatke o številu opredeljenih zavarovanih oseb na dan 28.2. in stanje aktivnih zdravnikov na dan 28.2.;
  • julija; tabela bo vključevala podatke o številu opredeljenih zavarovanih oseb na dan 31.5. in stanje aktivnih zdravnikov na dan 31.5.;
  • oktobra; tabela bo vključevala podatke o številu opredeljenih zavarovanih oseb na dan 31.8. in stanje aktivnih zdravnikov na dan 31.8.;
  • januarja; tabela bo vključevala podatke o številu opredeljenih zavarovanih oseb na dan 30.11. in stanje aktivnih zdravnikov na dan 30.11.

Izvajalec oziroma zdravnik, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS in izpolnjuje pogoje za izbranega zdravnika, je dolžan sprejeti vse zavarovanke, ki si ga izberejo. Odkloni jih lahko, ko doseže slovensko povprečje glavarinskih količnikov v svoji dejavnosti.

Iz predzadnje kolone v tabeli je razvidno, kateri zdravniki ne dosegajo/dosegajo zahtevan pogoj za zavrnitev izbire.

V primeru, da izvajalec oziroma zdravnik zavarovani osebi ne omogoči izbire, pa iz podatkov iz tabele izhaja, da izbire zavarovani osebi ne bi smel odkloniti, se zavarovana oseba lahko pritoži in sicer najprej na vodstvo javnega zdravstvenega zavoda, če gre za zdravnika iz javnega zavoda. V kolikor spora v okviru javnega zdravstvenega zavoda ni moč rešiti, se zavarovana oseba lahko pritoži na pristojno območno enoto ZZZS. V primeru zasebnih zdravnikov, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS, se zavarovana oseba lahko pritoži neposredno na pristojno območno enoto ZZZS.

Ob tem želimo opozoriti, da so podatki v tabeli informativni, saj izkazujejo stanje na določen dan pri izvajalcu. Podatki o aktivnih zdravnikih se lahko, posebej v zdravstvenih domovih, dnevno spreminjajo zaradi prekinitev zaposlitve, upokojitev, smrti, novih zaposlenih. Izvajalce oziroma zdravnike naprošamo, da zavarovane osebe ustrezno informirajo o razlogih za zavrnitev izbire.

 

Splošni zdravniki Stanje na dan 01.06.2018
Priimek in ime zdravnika Seštevek vseh opredeljenih Doseganje povprečja Preseganje povprečja količnikov/tim v RS v dejavnosti Zdravnik še opredeljuje:
KOKOT SABINA 1839 112,11 DA NE
PAJNTAR PAVEL 649 185,71 DA NE
KOLŠEK MARKO 204 158,9 DA NE
JUTERŠEK MILOJKA 2570 115,86 DA NE
EJUPI BETIM 1449 74,35 NE DA
LIPOVŠEK KLEMEN 388 57,44 NE DA
         
Zasebne splošne ambulante
BENEDIČIČ NIKOLAJ 1959 125,19 DA NE
MANTEL HAUPTMAN TADEJA             2320 117,83 DA NE
PTIČAR TANJA 1759 104,94 DA NE
PTIČAR STANE 1548 95,57 NE DA

 

Otroško šolski zdravniki    Stanje na dan 01.06.2018
         
Priimek in ime zdravnika  Seštevek vseh opredeljenih  Doseganje povprečja Preseganje povprečja količnikov/tim v RS v dejavnosti Zdravnik še opredeljuje:
DRNOVŠEK IRENA 1564 100,55 DA NE
GLAS KATARINA LUCIJA 174 44,82 NE DA
JEMEC ZALAR BARBARA                   1172 57,04 NE DA
LIPOVŠEK KLEMEN 753 63,85 NE DA

 

Zobozdravniki    Stanje na dan 01.06.2018
         
Priimek in ime zdravnika                  Seštevek vseh opredeljenih  Doseganje povprečja Preseganje povprečja količnikov/tim v RS v dejavnosti Zdravnik še opredeljuje:
KOSTIĆ ALEKSANDAR 1.935 113,03 DA NE
STOILOVSKI VASILIJE 1786 104,32 NE DA
BOLIS GEORG 1083 88,48 NE DA
SLIVAR TINA        954 77,94 NE DA
KRŽIŠNIK EVA 988 87,2 NE DA
         
Zobozdravniki zasebniki    
LOVŠIN URŠKA 1751 113,67 DA NE
KRSTINIĆ GORAN 1422 83,06 NE DA 
DIKIĆ KRSTINIĆ SNEŽANA 1662 97,08 NE DA 

 

Ginekologi    Stanje na dan 01.06.2018
         
Priimek in ime zdravnika  Seštevek vseh opredeljenih  Doseganje povprečja Preseganje povprečja količnikov/tim v RS v dejavnosti Zdravnik še opredeljuje:
KEŽAR JOŽEFA                               6201 105,28 DA NE
MIRKO JURCA 147 10,42 NE DA

 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information