Nujna medicinska pomoč

NMP

V primeru, da potrebujete nujno medicinsko pomoč
pokličite številko 112
ali urgentno službo v zdravstvenem domu Litija
na številko
01 8900 400

PREDEN POIŠČETE NUJNO MEDICINSKO POMOČ, PRESODITE, ALI GRE RESNIČNO ZA NUJNO STANJE ALI LAHKO POČAKATE NA OSEBNEGA ZDRAVNIKA, KI NAJBOLJE POZNA VAŠE ZDRAVSTVENE PROBLEME.

Zdravstveni dom Litija s službo nujne medicinske pomoči pokriva celotno občino Litija in Šmartno pri Litiji.

Območje občine Litije obsega 221 km2 in ima 15064 prebivalcev, občine Šmarno pri Litiji pa 94,9 km2 in 5167 prebivalcev.

Izvajanje službe NMP je namenjeno vsem ljudem na področju obeh občin.

NMP pomeni izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do take ogroženosti.

Ekipo urgentne službe v zdravstvenem domu Litija sestavljajo:

 • zdravnik, 
 • medicinska sestra ali diplomirana medicinska sestra,
 • zdravstveni reševalec.

Organizirana je 24 ur dnevno in se glede na zdravstveno stanje pacienta izvaja v zdravstvenem domu Litija ali na terenu. V okviru dežurne službe poteka med tednom od 20.00 do 7.00 ure ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Vsak delovnik od ponedeljka do petka v času med 7.00 in 20.00 uro se NMP izvaja poleg redne ambulantne dejavnosti.

V primeru, da dežurna ekipa opravlja delo na terenu, je zdravstveni dom zaprt, na vratih pa je obešeno obvestilo. V tem primeru se v primeru življenjske ogroženosti obrnite na najbližjo zdravstveno ustanovo ali pokličite številko 112, sicer počakajte, da se ekipa vrne.

Vrstni red obravnave pacienta sledi načelu nujnosti oziroma ogroženosti, ne glede na čas prihoda v čakalnico. Stopnjo nujnosti presodi zdravnik ali medicinska sestra.

Nujna medicinska pomoč NI namenjena:

 • za zdravljenje stanj, ki niso nujna (kratkotrajna blago povišana telesna temperatura, kronična obolenja v stabilnem stanju, prehladna obolenja, zapičen klop, kašelj…),
 • za predpisovanje zdravil, ki jih redno jemljete,
 • za izdajo napotnic za naročene preglede.

V primeru zgoraj navedenega se obrnite na svojega osebnega zdravnika ali zdravnika, ki ga nadomešča. Po pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja je v primeru obiska zaradi nenujnega stanja v času dežurstva bolnik samoplačnik.

Šifra  Naziv  Št. točk  Cena (v €) 
K0001  Kratek obisk  1,50  6,42 
K0002  Prvi kurativni pregled  3,60  15,41 
K0020 Mali poseg 2,00 8,56
K0021 Srednji poseg 4,00 17,12
K0022 Veliki poseg 7,00 29,96
K0023 Obsežno delo 18,00 77,04
K0040 Hišni obisk 16,00 68,48
K0016  Razna potrdila (zavar.)  14,61 

Vrednost samoplačniške točje je 4,28 €.
Cenik velja od 01.04.2016.

Nujna medicinska pomoč JE namenjena:

 • nenadnim in hudim boleznim ali poslabšanju kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij (bolečina v prsnem košu, težko dihanje, spremembe zavesti … )
 • oskrbi ran ter zdravljenju zvinov ali zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
 • zdravljenju zastrupitev,
 • zelo visoki telesni temperaturi s spremembami zavesti.

Kako klicati?

Storitev 112 se aktivira ob klicu brez omrežne skupine s katerega koli telefonskega aparata:

 • stacionarnega telefona
 • telefonske govorilnice
 • prenosnega telefona

Klic je brezplačen.

Ko izberete 1-1-2 se avtomatsko oglasi regijski center, ki je določen za vaše območje.

Kdo se oglasi?

Oglasi se operater, ki klic preveže v zdravstveni dom, kjer dobite na zvezo zdravstvenega delavca ki je dodatno usposobljen za pravilno ukrepanje. S pomočjo strateško usmerjenih vprašanj bo vodil pogovor, da bo prišel v najkrajšem času do najbolj optimalne odločitve za ustrezno pomoč vašega problema.

Potrebne informacije

Vaša TELEFONSKA ŠTEVILKA. Potrebna je v primeru da potrebujemo več informacij.
LOKACIJA DOGODKA in POSEBNOSTI (drug priimek na zvoncu, oddaljene vasi, bližnjice, nevarnosti)
KAJ SE JE ZGODILO?
ŠTEVILO UDELEŽENIH OSEB.
STANJE UDELEŽENCA (ali je oseba pri zavesti, ali diha, poškodbe....)

POZOR

Mirno odgovarjajte na zastavljena vprašanja, dokler ne zakljčimo klica mi. Le tako, se lahko poda ustrezne informacije v najkrajšem možnem času ter pripomore k hitrejšemu izvozu ustrezne ekipe. V določenih primerih bo zdravstveni delavec klic prevezal še k zdravniku.

Dobro je vedeti več, saj lahko rešite življenje!:Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči


Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja:

103. člen
(1) Nujna medicinska pomoč iz 12. alinee prve točke prvega odstavka 23. člena zakona vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Storitve se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih funkcij oziroma do začetka zdravljenja na ustreznem mestu. Nujni reševalni prevozi so vključeni v storitve nujne medicinske pomoči.
(2) Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve vključujejo:
- takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, v kolikor je to potrebno,
- oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj, kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij,
- zdravljenje zvinov ali zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
- zdravljenje zastrupitev,
- storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje,
- zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama,
- zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej,
- pripomočke potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila.

Izvleček pravilnika službe nujne medicinske pomoči o zagotavljanju zdravstvenega varstva na prireditvah si oglejte na spodnji povezavi.  

 

CENIK izvajanja službe NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah

*Delavnik           *Posebni pogoji 
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC, MS/ZT   20 €/uro  30 €/uro
ZDRAVNIK   45 €/uro  70 €/uro
REŠEVALNO VOZILO   10 €/uro  10 €/uro
OPRAVLJENI  KM  Z REŠEVALNIM VOZILOM  1 €/km  1,5 €/km

Vse navedene cene so v bruto znesku in veljajo za urno postavko, razen za kilometrino, ki se obračuna po opravljenih kilometrih reševalnega vozila.

V ceno ni vštet DDV.
*Delavnik: ponedeljek – petek, od 07:00 do 22:00
*Posebni pogoji: sobota, nedelja, prazniki nočne ure od 22:00 do 07:00

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information