Pravilnik o izvajanju nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah

NMP

 

1 TIPIZACIJA JAVNIH PRIREDITEV

1.1 ŠPORTNE PRIREDITVE

1.1.1 MAJHNO TVEGANJE

 • EKIPA: 1x zdravstveni reševalec, 1x medicinska sestra ( zdravstveni tehnik )
 • OPREMA: Reševalno vozilo + telefonska ali RE-CO zveza ( št. 112 )
 • Primer prireditve: nogometne tekme, kolesarske dirke in tekaški maratoni do 50 udeležencev, razni športni turnirji na lokalni ravni

1.1.2 SREDNJE TVEGANJE

 • EKIPA: 1x zdravstveni reševale, 1x medicinska sestra( zdravstveni tehnik ) + zdravnik
 • OPREMA: Reševalno vozilo + telefonska ali RE-CO zveza (št. 112 )
 • Primer prireditve: kolesarske dirke in tekaški maratoni nad 50 udeležencev, vsi borilni športi

1.1.3 VELIKO TVEGANJE

 • EKIPA: 2x zdravstveni reševalec, 2x medicinska sestra ( zdravstveni tehnik ) + zdravnik
 • OPREMA: 2 x Reševalno vozilo + telefonska ali RE-CO zveza ( št. 1 12 )
 • Primer prireditve: motokros, avtomobilske dirke, letalski in padalski mitingi,

*V kolikor so v pravilniku za posamezno športno dejavnost zahteve po zagotavljanju nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva večje od zgoraj navedenih se upoštevajo uradne panožne zahteve.

1.2 DRUŽABNE PRIREDITVE

1.2.1 NEZAHTEVNE PRIREDITVE

 • Manjše število udeležencev do 1.000, nezahtevna publika*1, majhna ogroženost
 • EKIPA:1 x zdravstveni reševalec, 1x medicinska sestra ( zdravstveni tehnik )
 • OPREMA: Reševalno vozilo + telefonska ali RE-CO zveza ( št. 112 )

1.2.2 SREDNJE ZAHTEVNE PRIREDITVE

 • Število udeležencev od 1.000 do 5.000, nezahtevna publika*1, majhna ogroženost
 • EKIPA:1 x zdravstveni reševalec, 1x medicinska sestra ( zdravstveni tehnik ) + zdravnik
 • OPREMA: Reševalno vozilo + telefonska ali RE-CO zveza ( št. 112 )

1.2.3 ZAHTEVNE PRIREDITVE

 • Število udeležencev od 5.000 do 15.000 in/ali zahtevna publika*2 in/ali večja ogroženost
 • EKIPA: 2 x zdravstveni reševalec, 3x medicinska sestra ( zdravstveni tehnik ) + zdravnik
 • OPREMA: 2 x reševalno vozilo + telefonska ali RE-CO zveza ( št. 112 )

1.2.4 ZELO ZAHTEVNE PRIREDITVE

 • Število udeležencev na 15.000 in/ali zahtevna publika*2 in/ali večja ogroženost
 • EKIPA: 2 x zdravstveni reševalec, 3x medicinska sestra ( zdravstveni tehnik ) + zdravnik + zdravnik v pripravljenosti doma
 • OPREMA: 2 x reševalno vozilo + telefonska ali RE-CO zveza ( št. 112 )
 • 1 x Reševalno vozilo in 2 x zdravstveni reševalec v pripravljenosti doma

*1 NEZAHTEVNA PUBLIKA – publika pri kateri se NE pričakuje nasilno vedenje, zloraba alkohola in opojnih substanc
*2 ZAHTEVNA PUBLIKA – publika pri kateri SE pričakuje nasilno vedenje, zloraba alkohola in opojnih substanc.


2 POSTOPEK PRIPRAVE NA IZVAJANJE NMP IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Organizator javne prireditve mora podati pisno vlogo za izdelavo ponudbe na službo NMP ZD Litija, ki vsebuje:

 • Podatke o organizatorju (sedež, matična številka, davčna številka…)
 • Podatke o odgovorni osebi (ime in priimek, telefonska številka)
 • Vrsta prireditve (športna prireditev, družabne prireditve…)
 • Datum in trajanje prireditve
 • Predvideno število udeležencev
 • Organizatorjeva ocena ogroženosti:
 • Podatki o tveganih aktivnostih (npr.adrenalinski šport)
 • Podatek ali bodo na prireditvi točili alkohol
 • Opredelitev ogroženosti/tveganja
 • Skica prireditvenega prostora
 • Načrt varovanja prireditve

Vsako vlogo presodi vodja službe NMP in tipizira javno prireditev. Na osnovi tipizacije se izdela ponudba za izvajanje NMP in zagotavljanja zdravstvenega varstva.
Izvajanje NMP in zagotavljanje zdravstvenega varstva potrdi direktorica ZD oziroma vodja službe NMP ZD Litija v kolikor je podana ustrezna pisna vloga, izdelana tipizacija javne prireditve z ustreznim načrtom aktivnosti in naročilnica s strani organizatorja. Vloga mora biti oddana vsaj 14 dni pred začetkom prireditve.

Redna dežurna služba ZD Litija NE MORE izvajati NMP in zdravstveno varstvo na javnih prireditvah, zaradi svojih obveznosti do prebivalcev občin Litija in Šmartno pri Litiji.
Zdravstveni domovi lahko zdravstveno oskrbo na javnih prireditvah in shodih zagotavljajo samo v okviru območja, za katerega so tudi sicer odgovorni v okviru mreže službe NMP.

V primeru, da ZD Litija ne more zagotoviti zdravstvenega varstva in NMP na prireditvi, lahko organizator javne prireditve najame drugega izvajalca, ki mora ta ustrezno in v celoti poskrbeti za izvajanje NMP in zdravstvenega varstva na javni prireditvi (kompletna oskrba na
terenu, prevoz do bolnišnice ) in s tem opravi kompletno storitev na primarnem nivoju zdravstvene oskrbe

Ob morebitni potrebi po posredovanju redne dežurne ekipe ZD Litija se kasneje ugotovijo vzroki in se pri morebitnih nepravilnostih pri zagotavljanju NMP in zdravstvenega varstva na javni prireditvi obvesti ustrezen inšpektorat.

 

3 EVIDENTIRANJE

Vsako izvajanje NMP in zagotavljanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah mora po zaključku imeti pisno poročilo, ki vsebuje podatke o:

 • Naročniku
 • Prireditev (vrsta, rizičnost, dejansko št.udeležencev…)
 • Realizacija (ure, km)
 • Število ekip (vrsta vozil)
 • Število delavcev po profilih
 • Oblika dela, potni stroški

O izvedenih dežurstvih se vodi natančna evidenca na podlagi podanih poročil.

Predpisan način dokumentiranja:

 • Vsak primer ima svoj spis
 • Vsak spis vsebuje:
  • vlogo za izdelavo ponudbe s prilogami
  • ponudbo za izvedbo
  • naročilnico (v primeru izvedbe)
  • načrt izvajanja NMP in zagotavljanja zdravstvenega varstva
  • kopijo izstavljenega računa.

 


4 OBRAČUN STORITEV

 • Minimalen najem ekipe je 3 ure, katerim se prišteje 1 uro za pripravo in čiščenje vozila.
 • Ob trajanju najema več kot 3 ure se obračunajo storitve po predvidenih urah prisotnosti ekipe na javni prireditvi katerim se prišteje 1 ura za pripravo in čiščenje vozila.
 • Za obračun se uporablja veljavni uradni cenik ZD Litija
 • Administrativni delavci so dolžni voditi evidenco rednih plačnikov in neplačnikov.

 

 

VLOGA ZA IZDELAVO PONUDBE (pdf)

 

CENIK izvajanja službe NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah

  *Delavnik           *Posebni pogoji 
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC, MS/ZT   20 €/uro  30 €/uro
ZDRAVNIK   45 €/uro  70 €/uro
REŠEVALNO VOZILO   10 €/uro  10 €/uro
OPRAVLJENI  KM  Z REŠEVALNIM VOZILOM  1 €/km  1,5 €/km

Vse navedene cene so v bruto znesku in veljajo za urno postavko, razen za kilometrino, ki se obračuna po opravljenih kilometrih reševalnega vozila.

V ceno ni vštet DDV.
*Delavnik: ponedeljek – petek, od 07:00 do 22:00
*Posebni pogoji: sobota, nedelja, prazniki nočne ure od 22:00 do 07:00

 

 

 

 

 Pripravila:   Pregledala:   Sprejela: 
Silva Tomažič  Monika Mlinar Agrež, dr.med.
spec. spl.med. 
Direktorica ZD Litija:
Jožefa Kežar, dr.med.
spec. gin. in porodn.

 

GDPR - Splošna uredba o varstvu podatkov

S 25.5.2018 je pričela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), katere cilj je omogočiti prebivalcem večji nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in poenotiti ter dvigniti raven varstva osebnih podatkov.
Skladno s 1. odstavkom točke a 37. člena, smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO – data protection officer).

Za ZD Litija je za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov izbral izvajalca Info hiša d.o.o, Likozarjeva 14, Ljubljana.

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information