Izjava o dostopnosti

Zdravstveni dom Litija se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z nacionalno zakonodajo o prenosu Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://zd-litija.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

• visok kontrast,
• negativni kontrast,
• svetlo ozadje,
• sivine,
• povečanje pisave,
• pomanjšanje pisave,
• spreminjanje pisave,
• označitev povezav,
• ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem.

Stopnja skladnosti

Spletišče Zdravstveni dom Litija je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Zdravstveni dom Litija nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:
• skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
• programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
• različne kompleksne tabele s podatki,
• nekatera polja v filtrih nekaterih zbirk.
• različne kompleksne tabele s podatki,
• nekatera polja v filtrih v nekaterih zbirkah.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 17. 4. 2023, na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na uprava@zd-litija.si, po pošti na naslov zdravstveni dom Litija, partizanska pot 8a, 1270 Litija ali preko telefonske številke (01) 8900 402.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Ministrstvo za digitalno preobrazno
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Telefon: 01 555 58 48
e-naslov: gp.irsid@gov.si
spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/